munkatársak szakterületek kapcsolat megbízási díjak
Dr. Keserű
ügyvédi iroda

A Dr. Keserű Ügyvédi iroda komplex jogi tevékenységet folytat, vállalunk okirat- és szerződéskészítést, foglalkozunk továbbá jogi kérdések általános véleményezésével, jogi tanácsadással és perbeli képviselettel. Ismerjen meg minket közelebbről.

Bővebben rólunk Válasszon minket
Dr. Keserű
ügyvédi iroda
bemutatkozás
bemutatkozás

A Dr. Keserű Ügyvédi Iroda alapítója 2003. február hó 1 napján alapította meg az ügyvédi irodát. Az alapító dr. Keserű Ákos ügyvéd az ügyvédi iroda megalapítását megelőzően a közigazgatásban tevékenykedett.

Bővebben

A Dr. Keserű Ügyvédi iroda komplex jogi tevékenységet folytat, vállalunk okirat- és szerződéskészítést, foglalkozunk továbbá jogi kérdések általános véleményezésével, jogi tanácsadással és perbeli képviselettel. A jogi képviseletet eseti megbízások, illetve gazdálkodó szervezetek ilyen irányú kérésének megfelelően átalánydíjas, tartós megbízási szerződések alapján látjuk el. Tevékenységünk során igyekszünk a felmerülő konfliktusok mielőbb – lehetőleg peren kívül – történő rendezésére, mivel hitvallásunk szerint ez szolgája leginkább az ügyfeleink érdekét.

Alapelvünk az ügyfeleinkkel bizalmas emberi kapcsolat kialakításával, ügyfélbarát módon, az általunk ránk bízott feladatok precíz, színvonalas és teljes körű ellátása. A komplex jogi szolgáltatás nyújtást az ügyfeleink számára a rugalmasság, a dinamizmus, a rohanó technikai fejlődés és fejlesztések követése, a géppark állandó jellegű felülvizsgálata és korszerűsítése, a jogszabályok változásának figyelemmel követése együttesen teszi lehetővé.

Az ügyvédi iroda komoly tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkezik gazdasági társaságok képviselete valamint cégeljárások lebonyolítása területén és ugyancsak kiemelkedő tudással bír az ingatlan-nyilvántartási átvezetést igénylő okirat szerkesztési ügyekben.

Az ügyvédi iroda tárgyalóképes angol, német és orosz nyelven.

szakterületek
szakterületek
társasági jog
 • Gazdasági társaságok alapítása, megszüntetése
 • Létesítő okirat módosítása
 • A társaság alapításához szükséges dokumentumok elő illetve elkészítése
 • Társasági részesedések átruházása,közgyűlésekhez szükséges dokumentumok elkészítése
ingatlanjog
 • Adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések elkészítése
 • Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), társasházi alapító okirat, házirend szerkesztése
 • Közigazgatási hatósági eljárás, földhivatali eljárás lebonyolítása
 • Bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés elkészítése
 • Ingatlanjogi tanácsadás
közigazgatási jog
 • Közigazgatási hatósági eljárásban való képviselet
 • Közigazgatási hatósági ügyben jogi tanácsadás
 • Speciális közigazgatási eljárásban beadványok készítése
kereskedelmi és polgári jogviták
 • Polgári és kereskedelmi vitarendezési eljárások során az ügyfelek képviselete
 • Bírósági, hatósági, választottbírósági eljárás esetén képviselet, alternatív vitarendezési megoldások (ADR)
büntetőjog
local_police
 • Büntetőügyekben védelem ellátása
 • Közlekedési bűncselekmények
 • Vagyon elleni bűncselekmények
 • Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
 • Egészséget veszélyeztető bűncselekmények
 • Az emberi szabadság elleni bűncselekmények
 • A nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekményekk
földforgalmi eljárások
agriculture
 • Termőföld szerződések

 • Művelési ág alól történő kivonás
idegenrendészet
card_travel
 • Tartózkodási engedély ügyintézés (jövedelemszerzés, munkavállalás, egyéb célú)
 • Menekültügyi eljárás
 • Regisztrációs igazolás ügyintézés (EGT állampolgár, EGT állampolgár családtagja)
 • Családi együttélés biztosításának ügyintézése
 • Csoportos kérelmek ügyintézése
 • EU kék kártyával kapcsolatos ügyintézés
családjog
family_restroom
 • Házasság felbontása iránti eljárás (peres illetve közös megegyezésen alapuló)
 • Házassági vagyonjogi szerződés készítése
 • Gyámhatósági eljárás
miért válasszon minket ?
miért válasszon minket
Szakértelem
Irodánk a különféle jogterületeken otthonosan mozog. Legyen szó társasági jogról, ingatlanjogról, közigazgatási jogról vagy kereskedelmi és polgári jogvitákról, bármi is az Ön aktuális problémája, biztosan találunk rá megoldást.
Megbízhatóság
Nálunk alapvető, hogy az ügyfél és az ügyvéd közötti viszony egy bizalmi viszony. Így ennek függvényében és törvényből eredő kötelezettségünknél fogva minden esetben diszkréten kezeljük az adott információkat és megőrizzük az ügyvédi titoknak minősülő adatokat.
Gyors, illetve hatékony ügyintézés
Az adott üggyel kapcsolatos minden feladat tekintetében gyorsan és precízen járunk el. Önnek csupán annyi a feladata, hogy biztosítja számunkra az esetlegesen szükséges információkat, adatokat.
Ügyhöz igazított munkadíj
Minden esetben az ügyhöz és az adott piachoz viszonyított reális munkadíjakkal dolgozunk. A szükségesnél nagyobb összeget semmilyen esetben sem kérünk el az ügyfeleinktől.
Közvetlenség és közérthetőség
Tisztában vagyunk vele, hogy a jog világa koránt sem egyszerű. Nálunk azonban, nem fogja egy percig sem úgy érezni, hogy éppen nem érti, miről is van pontosan szó. Minden esetben az adott problémát és az erre kínált megoldásokat közérthetően és közvetlenül tárjuk az ügyfél elé.
megbízási díjak
megbízási díjak
Az ügyvédi munkadíj tulajdonképpen szabad megállapodás tárgya, annak mértékét előre, egyedileg határozzuk meg. Kifejezett ajánlat, az adott ügy megismerését követően adható, melynek mértéke jellemzően attól függ, hogy mennyire összetett az ügy, vagy mekkora az ügylet tárgyának értéke. A teljes megbízási díj két elemből tevődik össze: ügyvédi munkadíjból és költségekből.
Fix díjas
Ilyen lehet egy korlátolt felelősségű társaság alapításának ügyvédi munkadíja, mert ebben az esetben a munkaidő előre kalkulálható. (pl: cégügyekben)
Százalékban meghatározott
Ingatlan adásvételi szerződés esetén, az ingatlan értékének egy meghatározott százaléka az ügyvédi munkadíj összege. (pl: ingatlan ügyekben)
Óradíjas
Természetesen minden ügyfél esetében egységes óradíjakat alkalmazunk. Ilyen megállapodás esetén, előre tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy várhatóan mennyi időt kell az adott megbízásra fordítani. (pl: jogi tanácsadás)
Egyedi díjas
Konkrét ügy vagy feladat elvállalása előre meghatározott áron.